New single calls out “Big Oil”

The new song “The End of the World” is dedicated to Greta Thunberg, Autumn Peltier and other youths and children that fight a grown-up’s climate battle

(Scroll down for Danish, Swedish)

In this low-key ballad the Danish singer/songwriter Martin Høybye sings intimately about the repercussions of the unbridled greed of the oil industry. Almost defiantly the singer starts the song a cappella before accompanying himself on guitar with only the sound of gentle waves added towards the end.

The song takes on the structural violence committed against people and planet by Big Oil over the past many decades. And it dwells on the fact that those most responsible for perpetuating and proliferating the lies about the harmful consequences of fossil fuels have profited exorbitantly from these lies, while others are left to foot the bill in terms of their own and the planet’s heath.

“Having noticed the flak that (then) teen climate activist Greta Thunberg and others got on social media in 2019, I felt compelled to finish this song, which had been lying around as a draft. And I shared a first version on social media,” Martin Høybye explains.

After posting the draft he received some flak of his own; online comments that went from offensive to aggressively dismissive. It was but a tiny taste of what was wielded at Thunberg and her peers every day. However, instead of feeling disheartened by these encounters, Høybye felt emboldened to eventually make a proper recording and release the song.

“You know, Al Gore called his book about the climate crisis “An inconvenient truth.” Perhaps the anger directed at messengers such as Thunberg stems from the inconvenient truth that it is necessary to change ourselves to avert climate disaster. And then to be told by a girl. To be told by a child. It just gets some people going,” he says.

The single is part of a bigger project which also earned Høybye a PhD degree in June 2023. In this arts-based research project he wrote songs with people from South Africa, Zimbabwe, DRC, Ghana, Somalia, Denmark, Sweden and the United Kingdom about going through adversity caused by the climate- or biodiversity crisis, broadly speaking. During the research, Høybye developed a way to use collaborative songwriting as an ethnographic research method.

“Taken through the territory of magic”

Upon hearing “End of the World”, the PhD examiner Dr David Carless wrote:

“(…) Something is different than it was before I heard the song. I remain alone, yet the atmosphere in my room has changed. I cannot explain that. Nobody can explain that. Because it cannot be explained. The song has taken me through the territory of magic that the great songwriters sometimes speak of. As Bruce Springsteen put it: One plus one equals three.”

One of the outcomes of the PhD journey, the album “Songs in the Key of Collaboration,” is due out in 2024. “The End of the World” is the first single, and one of two self-penned songs. The other eight songs on the album are co-writes from South Africa and Denmark.

“With “End of the World, I root for Greta Thunberg, Autumn Peltier, and for all youths that strive to be part of solutions to the biggest problems of our time,” says Martin Høybye.

Stream “End of the World” on all platforms: https://hoybye.lnk.to/end

Check out the video here: https://youtu.be/bLjfld-hrcA

Stay tuned at: www.martinhøybye.dk and www.facebook.com/ArtistMartinHoybye/

CREDITS: Martin Høybye: Ac gtr, vocal. Kysing Næs: Saltwater waves. Producers/engineers: Dennis Ahlgren & Martin Høybye. Mix: Dennis Ahlgren. Mastering: Sigurdór Guðmundsson.
VIDEO: Camera work: John Lauritzen. Editor: Steen Bech

#thenewsongrise #cowritewithmartin #drmartinslab #songwriting #collaborativesongwriting #NoPlanetB #fridaysforfuture #songsinthekeyofcollaboration


// Dansk //

Ny single går i rette med olieindustrien

Martin Høybyes nye single “The End of the World” er dedikeret til Greta Thunberg, Autumn Peltier og andre unge og børn, der kæmper voksnes klimakamp.

På singlen synger han direkte om og til ”Big Oil” og om følgevirkningerne af olieindustriens uhæmmede grådighed. Næsten trodsigt starter sangen i sårbar a cappella, før han akkompagnerer sig selv med minimalistisk fingerspil på guitaren i resten af sangen, inden den toner ud til lyden af bølgeskvulp i strandkanten.

Singlen går i rette med den vold mod mennesker og planet, som ”Big Oil” velvidende har begået gennem de seneste årtier. Dem, der er mest ansvarlige for at udbrede løgnene og dække over de skadelige konsekvenser af fossile brændstoffer, er også dem, der har tjent styrtende med penge på det, mens andre må betale prisen med deres helbred og planetens levedygtighed.

“Efter jeg så den sønderlemmende kritik, som Greta Thunberg og andre fik på de sociale medier i 2019, bare fordi de tillod sig at handle, fik jeg inspiration til at skrive End of the World. Den havde ligget som et udkast i årevis, men nu kom omkvædet og fortællingen på plads, og jeg delte hurtigt en tidlig version på de sociale medier,” forklarer Martin Høybye.

Og han fik straks lidt af samme skuffe som de yngre aktivister, for det væltede nu ind med kommentarer, der gik fra harmdirrende til aggressive. Det var dog kun en lille smagsprøve på, hvad Thunberg og hendes kolleger blev udsat for hver dag på den tid. I stedet for at afskrække, gav det ham blod på tanden, fordi han kunne se, at sangen provokerede en respons, hvilket var hensigten.

“Engang udgav Al Gore en bog om klimakrisen, der hedder “En ubekvem sandhed”. Og måske stammer vreden mod budbringere som Thunberg fra den ubekvemme sandhed, at det er nødvendigt at ændre os selv for at afværge klimakatastrofen. Og så at få det at vide af en pige. At få det fortalt af et barn. Det er der bare nogen, der ikke kan holde ud,” siger han.

Singlen er en del af et større projekt, som også gav Høybye en ph.d.-grad i juni 2023. I det projekt skrev han sange med folk fra Sydafrika, Zimbabwe, Den Demokratiske Republik Congo, Ghana, Somalia, Danmark, Sverige og Storbritannien om oplevelser af at gå igennem klima- og biodiversitetskrisen i bred forstand. Han udviklede ad den vej en måde at bruge fælles sangskrivning som en etnografisk forskningsmetode.

“Ført gennem magisk land”

Efter at have hørt ”End of the World” skrev ph.d.-censoren David Carless:

“Noget er anderledes, end det var, før jeg hørte sangen. Jeg er stadig alene, men atmosfæren i rummet har ændret sig. Jeg kan ikke forklare det. Ingen kan forklare det. Fordi det ikke kan forklares. Sangen har ført mig gennem det magiske land, som de store sangskrivere nogle gange taler om. Som Bruce Springsteen engang sagde: Her bliver et plus et lig med tre.”

Albummet “Songs in the Key of Collaboration” er et produkt at Høybyes ph.d.-arbejde, og det udkommer i 2024. “The End of the World” er den første single, og har netop vundet placeringen “finalist/honorable mention” i Great American Song Contest 2023, i kategorien Folk/Country.

“Sangen er en hyldest til Greta Thunberg, Autumn Peltier og alle børn og unge, der kæmper for at være en del af løsningen på vores største problemer,” siger Martin Høybye.

Stream “End of the World” på alle platforme: https://hoybye.lnk.to/end

Se videoen her: https://youtu.be/bLjfld-hrcA

Følg med på: www.martinhøybye.dk and www.facebook.com/ArtistMartinHoybye/

CREDITS: Martin Høybye: Ac gtr, vocal. Kysing Næs: Saltwater waves. Producers/engineers: Dennis Ahlgren & Martin Høybye. Mix: Dennis Ahlgren. Mastering: Sigurdór Guðmundsson.
VIDEO: Camera work: John Lauritzen. Editor: Steen Bech

#thenewsongrise #cowritewithmartin #drmartinslab #songwriting #collaborativesongwriting #NoPlanetB #fridaysforfuture #songsinthekeyofcollaboration

// Svenska //

Ny singel tillägnas Thunberg och blottar oljeindustrin

Den danska musikern Martin Høybyes nya singel “The End of the World” tillägnas Greta Thunberg, Autumn Peltier och andra unga som kämpar de vuxnas klimatstrid. På singeln, som är en del av ett större projekt och gav en doktorsexamen i juni, sjunger han direkt riktat till “Big Oil” och konsekvenserna av oljeindustrins girighet. Singeln kommer ut, imorgon den 24 oktober.

Singeln konfronterar våldet mot människor och planeten som “Big Oil” medvetet har begått under de senaste decennierna. De mest ansvariga för att sprida lögnerna och täcka över de skadliga konsekvenserna av fossila bränslen är också de som har tjänat en förmögenhet på det, medan andra får betala priset med sin hälsa och planetens livskraft.

– Efter att ha sett den svidande kritik som Greta Thunberg och andra fick på sociala medier 2019, bara för att de tillät sig själva att agera, inspirerades jag att skriva ”End of the World”. Det hade varit ett utkast i flera år, men refrängen och berättandet föll på plats och jag delade snabbt en tidig version på sociala medier, förklarar Martin Høybye.

Reaktionerna kom direkt och var lite av samma besvikelse som för de yngre aktivisterna. Det vällde in kommentarer som var allt från förbittrade till aggressiva, och detta var bara ett litet smakprov på vad Thunberg och hennes kollegor är exponerade av varje dag. Den starka responsen gav Martin Høybye gåshud och efter det lilla testet bestämde han att musiken så småningom skulle spelas in i studio och ges ut.

– Al Gore publicerade en gång en bok om klimatkrisen som heter ‘An Inconvenient Truth’. Kanske kommer ilskan mot budbärare som Thunberg från den obekväma sanningen att det är nödvändigt att förändra oss själva för att avvärja klimatkatastrofen. Och sedan att bli tillsagd av ett barn, att höra det från en tjej, det kan vissa människor inte stå ut med, säger Martin.

Singeln är en del av ett större projekt som gav Høybye en doktorsexamen i juni 2023. I det projektet skrev han låtar med människor från Sydafrika, Zimbabwe, Demokratiska republiken Kongo, Ghana, Somalia, Danmark, Sverige och Storbritannien om upplevelser av den klimat- och biologiska mångfaldskris som pågår. Under arbetets gång utvecklade han ett sätt att använda gemensamt låtskrivande som en etnografisk forskningsmetod.

“Tagit genom det magiska land”

Efter att ha hört “End of the World” skrev en av Høybyes sensorer, David Carless, detta: ”Något är annorlunda än det var innan jag hörde låten. Jag är fortfarande ensam, men atmosfären i rummet har förändrats. Jag kan inte förklara det. Ingen kan förklara det. Det kan inte förklaras. Låten har tagit mig genom det magiska land som de stora låtskrivarna ibland pratar om. Som Bruce Springsteen sa en gång: Här blir ett plus ett lika med tre.”

Albumet “Songs in the Key of Collaboration” är en produkt av Høybyes doktorandarbete som släpps 2024. “The End of the World” är den första singeln och det är en av två låtar som han har skrivit ensam. De övriga åtta låtarna på skivan är co-writes.

– Med den här låten hyllar jag Greta Thunberg, Autumn Peltier och alla unga som kämpar för att vara en del av lösningen på våra största problem, säger Martin Høybye.

Streama “End of the World” på alla plattformar: https://hoybye.lnk.to/end

Videoen ser du här:
https://youtu.be/bLjfld-hrcA

Följ på: www.martinhøybye.dk och www.facebook.com/ArtistMartinHoybye/

CREDITS: Martin Høybye: Ac gtr, vocal. Kysing Næs: Saltwater waves. Producers/engineers: Dennis Ahlgren & Martin Høybye. Mix: Dennis Ahlgren. Mastering: Sigurdór Guðmundsson.
VIDEO: Camera work: John Lauritzen. Editor: Steen Bech

#thenewsongrise #cowritewithmartin #drmartinslab #songwriting #collaborativesongwriting #NoPlanetB #fridaysforfuture #songsinthekeyofcollaboration